WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
28.05.2017 r.

   
banerNadchodzący TydzieńN
IEDZIELA
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. czytanie (Dz 1, 1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
Pan wśród radości wstępuje do nieba

2. czytanie (Ef 1, 17-23)
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

PONIEDZIAŁEK
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

1. czytanie (Dz 19, 1-8)
Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Psalm (Ps 68 (67), 2-3. 4 i 5ac. 6-7b. (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi

Ewangelia (J 16, 29-33)
Odwagi, Ja zwyciężyłem świat
WTOREK Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo wspomnienie św. Zdzisławy

1. czytanie (Dz 20, 17-27)
Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie

Psalm (Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi

Ewangelia (J 17, 1-11a)
Ojcze, otocz swego Syna chwałą
ŚRODA Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

1. czytanie (So 3, 14-18)
Pan jest pośród ciebie

1. czytanie (Rz 12, 9-16b)
Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności

Psalm (Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b))
Wielki wśród ciebie Święty Izraela

Ewangelia (Łk 1, 39-56)
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
CZWARTEK Wspomnienie św. Justyna, męczennika

1. czytanie (Dz 22, 30; 23, 6-11)
Paweł przed Sanhedrynem

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Ewangelia (J 17, 20-26)
Aby stanowili jedno
PIĄTEK Dzień powszedni albo wspomnienie św. Męczenników Marcelina i Piotra

1. czytanie (Dz 25, 13-21)
Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b (R.: por. 19a))
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach

Ewangelia (J 21, 15-19)
Piotr pasterzem Kościoła
SOBOTA Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

1. czytanie (Dz 28, 16-20. 30-31)
Pobyt Pawła w Rzymie

Psalm (Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b))
Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

Ewangelia (J 21, 20-25)
Świadectwo św. Jana Apostoła


Znalezione obrazy dla zapytania wniebowstąpienie pańskie

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych „światłych oczu serca”, byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 22

     
***********************************************************************************************
Wróć do początku