XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
     15.10.2017 r.

   
banerNadchodzący TydzieńN
IEDZIELA
Dwudziesta Ósma Niedziela zwykła

1. czytanie (Iz 25, 6-10a)
Uczta mesjańska

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

2. czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20)
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Ewangelia (Mt 22, 1-14)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę


PONIEDZIAŁEK
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

1. czytanie (Rz 1, 1-7)
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 11, 29-32)
Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
WTOREK Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

1. czytanie (Rz 1, 16-25)
Boga można poznać przez Jego dzieła

Psalm (Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a))
Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga

Ewangelia (Łk 11, 37-41)
Czystość wewnętrzna
ŚRODA Święto św. Łukasza, ewangelisty

1. czytanie (2 Tm 4, 9-17a)
Łukasz towarzyszy Pawłowi

Psalm (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12))
Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Ewangelia (Łk 10, 1-9 )
Rozesłanie uczniów
CZWARTEK Dzień Powszedni

1. czytanie (Rz 3, 21-30a)
Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę

Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc))
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Ewangelia (Łk 11, 47-54)
Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie
PIĄTEK Wspomnienie św. Jana Kantego

1. czytanie (Rz 4, 1-8)
Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę

Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7))
Tyś mą ucieczką i moją radością

Ewangelia (Łk 12, 1-7)
Głosić słowo Boże bez obawy
SOBOTA Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa

1. czytanie (Rz 4, 13. 16-18)
Abraham wzorem wiary chrześcijan

Psalm (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 12, 8-12)
Duch Święty czuwa nad uczniami JezusaZnalezione obrazy dla zapytania Przypowieść o zaproszonych na ucztę


Słowo Boże, które dziś usłyszymy, porównuje bliskie obcowanie człowieka z Bogiem do wybornej uczty. To sam Bóg ją dla nas przyrządza, zastawia stół, zaprasza. Jeśli lubimy biesiadować z przyjaciółmi, możemy domyślić się, jak wielką radością będzie to ucztowanie z Bogiem. Dziś, w dniu Pańskim, Jezus gromadzi nas wokół swojego stołu, by dać nam przedsmak wspólnego przebywania z Nim w niebie. Módlmy się, abyśmy nigdy nie wzgardzili ucztą Godów Baranka i aby grzech nie zamknął nam drogi do uczestnictwa w niej.

Małgorzata Durnowska, „Oremus” październik 2002, s. 55

     
***********************************************************************************************
Wróć do początku